Umění někým se stát

Sekce:   Home >> Inspirace >> Jyotish a Devi >> Umění někým se stát

UMĚNÍ NĚKÝM SE STÁT“

Byla jsem v budově Unitářů v San Francisku, která byla otevřena veřejnosti a lidé se tu mohli zapsat na celou řadu nových kurzů. Ten večer jsem seděla u malého stolku a byla jsem připravena registrovat zájemce na čtyřtýdenní kurz s názvem „Jak meditovat“, v němž já a Jyotish budeme vyučujícími.

Dvě elegantní paní středního věku se přiblížily a nadšeně se ptaly: „A co učíte Vy?“Nabízíme kurz o základních technikách meditace. Chtěly byste se zapsat?“ Jedna z nich, trochu zklamaná odpověděla:“ Ach meditace! To už jsme dělaly.“ A rychle se potom vzdálily k blízkému stolku, aby zjistily jakou novou nabídku objeví.

Žijeme v epoše mimořádného neklidu, v níž jsou nekonečné možnosti udělat nové zkušenosti, podniknout nové aktivity, ale schopnost jít do hloubky každé z nich je z velké části ignorována. Lidé mění práci, města, vztahy a doufají, že v „novém“ najdou štěstí.

Příliš pozdě si uvědomí, že vnější změna nepřinese to co hledají, ale prostě objevují varianty toho, co doufali, že nechali za sebou. Francouzi mají výstižné přísloví, které to vystihuje: Plus ça change, plus c’est la même chose,což znamená „Čím více se věci mění, tím více zůstávají stejné.“

Bez proměny vědomí neudělá samotná vnější proměna moc velké změny v našem životě a ani nám nepřinese trvalejší štěstí. „Změna“ by se mohla zredukovat na pouhé nové položení figurek na stejné staré šachovnici; “Proměna“ by se naopak týkala nového způsobu jak vnímat hru.

Tento proces proměny ovšem vyžaduje vnitřní kázeň zaměření pozornosti na cokoliv děláme a vytrvalost, dokud se nezačneme měnit zevnitř. Tento proces bychom mohli nazvat „Umění někým se stát.“

Provést to, znamená, že si musíme dát závazek, mít trpělivost a odhodlání. Kromě toho je třeba náš život vidět jako celek, v němž jeden krok vede k dalšímu, ne jako sled oddělených epizod bez základního smyslu.

Dnešnímu světu vládne neklid. Lidé jsou oklamáni, když se domnívají, že rychlá změna vlády přinese opravdový rozdíl. Ale je naděje, protože samotné vědomí světa je v procesu proměny: snaží se také být více osvícené a my v tom procesu můžeme pomoci.

Letos začala Ananda kampaň s názvem: „Buď změnou!“ Název parafrázuje tvrzení Mahátma Ghándího „Kdybychom změnili sami sebe, změnily by se i tendence ve světě.“

Zveme lidi z celého světa, aby se k nám připojili a zavázali se věnovat trochu svého času během dne meditaci ve prospěch míru ve světě. Více můžeš zjistit na webu www.meditationpledge.com . Náš potenciál proměnit sami sebe a pozitivně působit  na svět je mnohem větší než si uvědomujeme. Když opustíme naše okouzlení stálými vnějšími změnami a zaměříme se místo toho na vnitřní proměnu, začneme vnímat naše pravé Já. Toto uvědomění, kdo skutečně jsme, nelze najít v prchavých okamžicích, protože přebývá vždy v neměnné věčné přítomnosti. V srdci klidu leží klíč k trvalému smyslu a radosti.

K pravému Já, které vše prostupuje, Najasvámí Devi.

Zpět