Jak meditovat

Sekce:   Home >> Jak meditovat


JAK  MEDITOVAT

ROZVÍJEJTE VNITŘNÍ MÍR A RADOST

Naučte se jednoduchou ale účinnou MEDITAČNÍ TECHNIKU jak ji vyučoval původně Paramhansa Jógananda, autor Životopisu jogína.

Meditace nejen snižuje stres a zlepšuje fyzickou a emotivní pohodu. Může vám pomoci k lepšímu soustředění a klidu bez ohledu na vnější podmínky.

Získáte informace, které vám pomohou vytvořit si a udržet stálou meditační praxi. Tyto techniky jsou svým přístupem vědecké a mohou vnést víc míru, hlubší uvolnění a cílené soustředění do každé oblasti vašeho života.

Navíc se k meditaci naučíte Jóganandova „Energetizační cvičení“, která jsou jeho jedinečným přínosem vědě jógy. Energetizační cvičení poskytnou tomu, kdo je cvičí, lepší zdraví, víc energie a schopnosti směřovat energii v těle podle vůle. Jejich zvládnutí může být dobrý pomocník k delší a hlubší meditaci.

PRO KOHO JE TATO VÝUKA?

Je otevřena každému, kdo si přeje naučit se meditovat. Ať jste začátečník nebo pokročilý v meditaci, pomůže vám vybudovat a rozvíjet hlubokou a stálou praxi.

************

Výuka proběhne v sobotu odpoledne:

25.1.+ 22.2. 2020

Místo konání: Centrum Šestý smysl, Široká 14, Praha 1

VŽDY od 16,00 do 18,30. Cena Kč 300,-. Bloky jsou samostatné.

Předchozí přihlášení je nutné, počet míst je omezený.

Kontakt: Libuše Majznerová 602 471 149

email: majznerova@volny.cz ; www.ananda-cr.cz
Zpět