Novinky na webu:


Postoje pro lepší svět

„Je realistické“, píše, „doufat v mír a harmonii v tomto světě? Ano, ovšem že je, pokud naděje člověka zůstane realistická. Mír a harmonie se musí nejprve hledat v malém měřítku ne v grandiózních projektech světového zlepšení. Důležitá věc vždy je, aby lidem bylo umožněno rozvíjet se jako individuality.“ Ačkoli ... 20.62021

Postoje pro lepší svět - celý článek ...    vloženo: 20. 06. 2021Konverzace s Jóganandou

Konverzace s Jóganandou - celý článek ...    vloženo: 22. 05. 2021O síle našich myšlenek

Pak jsem si vzpomněl na naše učení. Říká že naše myšlenky mají sílu ovlivnit výsledek a rozhodl jsem se to vyzkoušet. Začal jsem si o něm udržovat ... 14.4.2021

O síle našich myšlenek - celý článek ...    vloženo: 14. 04. 2021Světlo svítí v temnotě

Potom hlas řekl: “Teď nám řekni, zda se světlo pohybuje napravo nebo nalevo.“ Udržováním paže v klidu jsem mohla říci, že světlo zůstalo bez pohybu. „Nepohybuje se žádným směrem“, jsem řekla.“ Hlas odpověděl: „Pohybuje se, ... 14.2.2021

Světlo svítí v temnotě - celý článek ...    vloženo: 14. 02. 2021Rychlé kroky proti stresu

♣„Cítím se v práci tak stresovaný. Co s tím mám dělat?“♣ Toto je jedna z nejčastějších otázek, nebo její variace, kterou slyšíme nejčastěji když ... 5.2.2021

Rychlé kroky proti stresu - celý článek ...    vloženo: 05. 02. 2021Zpěv uzdravuje

Uzdravovat zpěvem, znamená znát zákonitosti zpívání. Má-li zpěv uzdravovat, ... 15.11.2020

Zpěv uzdravuje - celý článek ...    vloženo: 15. 11. 2020Kontrolovat nekontrolovatelné

V dobách, jako je tato, během globální pandemie a s ní spojeným strachem a úzkostí je snadné cítit se bezmocní. 27.7.2020

Kontrolovat nekontrolovatelné - celý článek ...    vloženo: 27. 07. 2020


Zpět