Novinky na webu:


O síle našich myšlenek

Pak jsem si vzpomněl na naše učení. Říká že naše myšlenky mají sílu ovlivnit výsledek a rozhodl jsem se to vyzkoušet. Začal jsem si o něm udržovat ... 14.4.2021

O síle našich myšlenek - celý článek ...    vloženo: 14. 04. 2021Světlo svítí v temnotě

Potom hlas řekl: “Teď nám řekni, zda se světlo pohybuje napravo nebo nalevo.“ Udržováním paže v klidu jsem mohla říci, že světlo zůstalo bez pohybu. „Nepohybuje se žádným směrem“, jsem řekla.“ Hlas odpověděl: „Pohybuje se, ... 14.2.2021

Světlo svítí v temnotě - celý článek ...    vloženo: 14. 02. 2021Rychlé kroky proti stresu

♣„Cítím se v práci tak stresovaný. Co s tím mám dělat?“♣ Toto je jedna z nejčastějších otázek, nebo její variace, kterou slyšíme nejčastěji když ... 5.2.2021

Rychlé kroky proti stresu - celý článek ...    vloženo: 05. 02. 2021Zpěv uzdravuje

Uzdravovat zpěvem, znamená znát zákonitosti zpívání. Má-li zpěv uzdravovat, ... 15.11.2020

Zpěv uzdravuje - celý článek ...    vloženo: 15. 11. 2020Kontrolovat nekontrolovatelné

V dobách, jako je tato, během globální pandemie a s ní spojeným strachem a úzkostí je snadné cítit se bezmocní. 27.7.2020

Kontrolovat nekontrolovatelné - celý článek ...    vloženo: 27. 07. 2020Meditace je těžká nebo lehká?

Naše myšlenky jsou mnohem víc vlivnější než si uvědomujeme. Když jsme něčím zcela zaujati, například myšlenkami na neúspěch, můžeme k sobě přivolat právě tu situaci, které se bojíme. Na druhé straně, když rozvíjíme myšlenku na úspěch, můžeme přitáhnout ty události, které vedou k dalšímu úspěchu. To samé platí o myšlenkách o meditaci – může se zdát obtížná nebo snadná podle toho jak o ní smýšlíme. 4.7.2020

Meditace je těžká nebo lehká? - celý článek ...    vloženo: 04. 07. 2020Apel k činu

Proč máme virus? Jógananda řekl, že virus a pandemie chřipky, která nastala v roce 1918, zabila miliony lidí po celém světě. Řekl, že byla způsobená negativními myšlenkovými vzorci lidstva, které byly vyburcovány první světovou válkou. ... 9.6.2020

Apel k činu - celý článek ...    vloženo: 09. 06. 2020


Zpět