Ananda Linie učitelů

Sekce:   Home >> Ananda Linie učitelů

Paramhansa Jógananda

Jógananda přijel do USA z Indie v roce 1920 a žil tam až do Mahasamádhi (vědomý výstup jogína z těla) v roce 1952. Byl první velký mistr jógy, který měl na Západě domov. Cestoval po Americe, vyučoval nadčasové základy duchovnosti, přímou vnitřní zkušenost Boha, kterou nazval „Seberealizace“.

Paramhansa Jógananda - celý článek...


Svámí šrí Juktešvár

Šrí Juktešvár prožil svůj život v Indii a patřil k dávnému řádu Svámijů. Jógananda ho nazýval Džňánavatárem což znamená "vtělení moudrosti"; moudrost byla typickým znakem Juktešvárových učení a textů. Šrí Juktešvár byl žákem Lahirí Mahašáje.

Svámí šrí Juktešvár - celý článek...


Lahirí Mahašáj

Lahiri bylo jeho příjmení a jeho žáci mu přidali "Mahašáj". Byl to on, kdo požádal Bábadžího, aby dávná věda Krija jógy mohla být přístupná všem duším, které upřímně hledají Boha a ne pouze těm, kdo se zřekli světa.

Lahirí Mahašáj - celý článek...


Bábadží

Jeho rodné jméno a datum narození jsou neznámé, ale Bábadžího vliv je pociťován napříč světem, protože přivedl k novému životu ve světě starodávnou vědu Krija jógy. Bábadží je první v linii guruů Anandy a byl to on, kdo Jóganandu poslal na Západ.

Bábadží - celý článek...


Ježíš Kristus

Jógananda řekl, že to byl Ježíš Kristus, kdo požádal Bábadžího, aby poslal učitele na Západ. Tím učitelem byl Jógananda a řekl, že jeho poslání na Západě zahrnulo i učení o základní jednotě východních a západních duchovních tradic, zastoupená učením původního křesťanství, tak jak je učil Ježíš Kristus a původní učení jógy, tak jak je učil Krišna.

Ježíš Kristus - celý článek...


Zpět