Krijánanda

Sekce:   Home >> Krijánanda

Rozhovor s přímým žákem svámím Krijanandou

Otázka: Jógananda byl první indický Mistr, který žil trvale na Západě. Jaké bylo jeho poslání? Odpověď: Úloha, kterou Jóganandovi svěřil jeho Mistr, vůbec nebyla jednoduchá. Měl šířit starobylou a posvátnou duchovní tradici Indie na Západě, v zemi, která o tom vůbec neměla ponětí.

Rozhovor s přímým žákem svámím Krijanandou - celý článek...


Astrologie vnitřní a vnější

Astrologie vnitřní a vnější Pozoruj svůj život a život tvých přátel a velmi často zjistíš, že ve věku 24 let začíná duchovní cesta nebo snad v tomto věku člověk čelí velké zkoušce. Třicátý šestý rok... 30.9.2018

Astrologie vnitřní a vnější - celý článek...


Dopisy k zamyšlení

DUCHOVNÍ důvody k pohlavní umírněnosti Milý … , k tvému dotazu o sexu: je třeba pochopit, že samo o sobě nic v Božím stvoření není chybné. Často je třeba volit, ovšem mezi tím co je dobré, co je lepší a absolutně nejlepší. ...10.5.2019

Dopisy k zamyšlení - celý článek...


Hudba

Ukázky hudby Svámího Krijanandy.

Hudba - celý článek...


Magnetismus peněz

Kapitola 14 „BUĎ PRAKTICKÝ VE SVÉM IDEALISMU“ Dal jsem název této kapitoly do uvozovek, protože to je rada, kterou mi dal jednou Paramhansa Jógananda. Rada opravdu užitečná, jak jsem mohl ... 8.5.2017

Magnetismus peněz - celý článek...


Král filosof

Jednou jsme si povídali se Svámím Krijánandou o nejlepší formě vlády. ...

Král filosof - celý článek...


Zpět