Facebok sdílet

Krijánanda a Jyotish

Sekce:   Home >> Krijánanda a Jyotish

Svámí Krijánanda (J.Donald Walters) (1926-2013)

 

krijananda_mini.jpg

 Krijánanda se stal žákem Paramhansa Jóganandy v roce 1948 a žil s ním během posledních 3,5 roku Jóganandova života. Vylíčil své vlastní duchovní hledání a léta učení s Jóganandou ve svém životopise Cesta (The New Path). Tato kniha je obecně považována za další díl Jóganandovy knihy. Svámí Krijánanda používal učení Sebeuvědomění v denním životě.

Napsal knihy o manželství, o výchově, vedení a úspěchu, o duchovních komunitách, józe, sebe-uzdravování, umění, architektuře, astrologii a filosofii. Sepsal také Jóganandova učení o Bibli, o Bhagavad Gítě. Skládal inspirující duchovní hudbu, která se hraje v USA a Evropě. 

Komunita Ananda Assisi v Itálii je jednou z devíti na třech kontinentech, které Krijánanda založil a naplnil tak Jóganandův sen o vytvoření „světových komunit bratrství“ v mnoha zemích. Téměř jeden tisíc dospělých a dětí žije v těchto komunitách, které jsou situované jak mimo města tak ve městech. Slouží také jako výuková střediska Sebeuvědomění.


John E. Novak ( Najasvámí Jyotish)


joytish_mini.jpg

Byl jmenován Svámím Krijánandou jeho duchovním nástupcem po jeho smrti. Jyotish (znamená Světlo) byl se Svámím Krijánandou od samého začátku, od roku 1966, úzce s ním spolupracoval spolu se svou ženou Najasvámí Devi (do Anandy přišla v roce 1969) na vytvoření Ananda komunit a jejich práce. Oba byli jmenováni Krijačarji* Svámím Krijánandou a mohou nyní šířit starobylou a osvobozující techniku Krija jógy Paramhansa Jóganandy v jeho linii duchovních Mistrů.

Najasvámí Jyotish je autorem několika knih o meditaci a souvisejících témat. Najasvámí Devi napsala kromě jiného knihu o životě Svámí Krijánandy: Víra je můj štít.(Faith is My Armor).

♣ Jsou spoluautory knih DOTEK světla: Živá učení Paramhansa Jóganandy. DOTEK radosti, DOTEK lásky a DOTEK Míru. Jsou to soubory týdenních příspěvků z jejich webové stránky. https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/ 


*Krijačarja je ten, kdo je autorizován poskytovat zasvěcení do nejvyšší techniky Krija jógy

 


 

joytish_devi_mini.jpg

 

Zpět