Jyotish a Devi, učení Jóganandy

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy

NA ČEM ZÁLEŽÍ NA KONCI


Nedávno se k nám dostal hluboký Buddhův citát: „Na konci jsou jen tři věci, na kterých záleží. „Jak hodně jsi miloval, jak vlídně jsi žil, a s jakou lehkosti jsi opustil to, co ti překáželo.“

Často žijeme uzavření do cílů a přání, zaměřených na sebe. A přece, když odcházíme z tohoto vtělení, cíle musí být opuštěny a přání odložena. Přání, která jsme nedokázali opustit, nás nevyhnutelně vtáhnou zpět do dalšího a další vtělení. Řešení je neuvěřitelně prosté: Rozšířit energii našeho srdce a směřovat ji k Božství a ve prospěch druhých.

Paramhansa Jógananda vysvětlil, že srdce je střed prvotního cítění (čitta). Dodal, že svět chápeme a reagujeme na něj v první řadě srdcem a potom intelektem. Pro osvobození musíme nakonec nejprve utišit mysl a potom neutralizovat víření pocitů libosti a nelibosti.

Energie ve „výměníkové stanici“ srdce hledá neustále naplnění. Toto hledání nás může vést ke světské připoutanosti a smyslovým zkušenostem nebo směrem k Božství a boží radosti. Když naše energie proudí směrem dolů a ven, sami sebe ladíme na úzkost a nespokojenost. Jak vysvětlil Paramhansa Jógananda : „Iluze vždy poruší své sliby.“

Jedna z nejlepších strategií je nechat proudit energii pozitivně, myslet na prospěch druhých. Když jsme začínali s Anandou v San Francisku, měli jsme malou restauraci s knihkupectvím. Manažerkou byla svobodná žena, která zavírala obchod pozdě večer a pak se vracela domů autobusem, který projížděl nevábnou, chudou čtvrtí města. Autobusem často cestovali opilci, lidé pod vlivem drog a ona se bála jezdit domů autobusem.

Mluvila o tom se Svámí Krijánandou; ten nejdříve zkoumal obvyklé jiné možnosti: mohla by domů jezdit autem? Mohla by si vzít taxíka? Mohl by ji domů odvézt někdo jiný? Každá z těchto variant byla buď nepraktická nebo drahá. Svámí řekl, „Dobrá, pak doporučuji toto: Když nastoupíš do autobusu, vyber si některou z osob, jejíž vzhled vyžaduje pomoc a modli se za ní po celou dobu cesty. Když ta osoba vystoupí, vyber si někoho jiného.“

O dva týdny později řekla Svámidžímu, že cesta domů se přeměnila na její nejmilejší část dne. Její modlitby za druhé přesunuly energii jejího srdce z osamělosti a strachu ke spojení a radosti.

Láska je základní, ale stejně důležitá je vděčnost. Vděčností za okolnosti a lidi v našich životech, otvíráme pozitivní proud energie ze srdce směrem nahoru k duchovnímu oku. Je prakticky nemožné chovat v sobě negativní pocity, když pociťujeme vděčnost.

Nemusíme ji vyjádřit navenek, prostě stačí tiše dovolit pocitům vděku, aby se šířily do srdce. Začni s vděčností k tomu, co je snadné přijmout. Později se procvičuj v pocitech vděčností k obtížnějším okolnostem.

Před lety, když jsem prožíval obtížné období, jsem si sepsal tuto afirmaci, aby mi pomohla:

Jsem vděčný za svůj život přesně takový jaký je.

Děkuji za tento den;

Vítám každou hodinu.

Děkuji Ti, Bože, Děkuji Ti, Bože.

Je v nás potenciál rozšířit naše srdce a umožnit, aby se stalo místem, kudy proudí nekonečná boží láska. Když to děláme, jak nejlépe umíme, pak můžeme nakonec říci, „Měl jsem rád velkoryse, žil jsem s vlídností a lehce jsem opustil to, co mne drželo daleko od Tebe, Pane.“

V lásce a vděčnosti,

Najasvámí Jyotish


celý text na: https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/what-matters-in-the-end-of-life/ Jyotish 13.5.2023

Přeložila: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz

Štěstí je naše volba

Štěstí je něco, co hledá každý, ale málokdo dokáže najít. ... 14.10.2022

Štěstí je naše volba - celý článek...


Rychlé kroky proti stresu

♣„Cítím se v práci tak stresovaný. Co s tím mám dělat?“♣ Toto je jedna z nejčastějších otázek, nebo její variace, kterou slyšíme nejčastěji když ... 5.2.2021

Rychlé kroky proti stresu - celý článek...


Duchovní vysvědčení

A tady je několik z těch testovacích otázek - můžeš je považovat za jakýsi "tahák", který ti umožní dopředu vědět, na co budeš tázán, až se ti bude psát duchovní vysvědčení za tento život.

Duchovní vysvědčení - celý článek...


Existuje Satan?

EXISTUJE SATAN? Paramhansa Jógananda jednou řekl: „Myslel jsem si, že Satan byl jen lidský výmysl, ale teď vím, a přidávám své svědectví o tom, a všem těm, kteří k tomu dospěli přede mnou, že Satan je skutečnost. Je to univerzální vědomá síla, jejímž jediným cílem je udržovat všechny bytosti svázané s existencí iluze.“ 27.5.2018

Existuje Satan? - celý článek...


Není špatná karma

Když přijdou nepříznivé okolnosti, často se cítíme zdrceni nebo dokonce přemoženi myšlenkou, že jsme trestáni naší špatnou karmou.

Není špatná karma - celý článek...


O síle našich myšlenek

Pak jsem si vzpomněl na naše učení. Říká že naše myšlenky mají sílu ovlivnit výsledek a rozhodl jsem se to vyzkoušet. Začal jsem si o něm udržovat ... 14.4.2021

O síle našich myšlenek - celý článek...


Jak je možný světový mír

Ale něco se v těchto mužích začalo měnit; ostatní si povšimli těchto změn a začali se připojovat k jejich dennímu meditačnímu setkání. Z několika účastníků se počet zvýšil na několik tisíc a atmosféra ...

Jak je možný světový mír - celý článek...


Proč pozitivní myšlení mění náš život

Je snadné reagovat takovým způsobem, když vidíme násilí a nenávist po celém světě. Ale duchovní učení nejsou jen příjemné pocity, které oprášíme a vystavíme na odpoledním sluníčku. ...

Proč pozitivní myšlení mění náš život - celý článek...


Je možné mít rád každého?

JE MOŽNÉ MÍT RÁD KAŽDÉHO? Častá otázka, kterou lidé mají je, „Jak mohu mít rád zlé lidi?“ Svámí Krijánanda měl nadvědomý sen, který na tuto otázku odpověděl. V tomto snu viděl ... 30.9.2018

Je možné mít rád každého? - celý článek...


Vybírej si své vzpomínky

„Pojďme najít nějaké šťastné vzpomínky, jako tenkrát když naše rodina ... 26.2. 2022

Vybírej si své vzpomínky - celý článek...


Světlo svítí v temnotě

Potom hlas řekl: “Teď nám řekni, zda se světlo pohybuje napravo nebo nalevo.“ Udržováním paže v klidu jsem mohla říci, že světlo zůstalo bez pohybu. „Nepohybuje se žádným směrem“, jsem řekla.“ Hlas odpověděl: „Pohybuje se, ... 14.2.2021

Světlo svítí v temnotě - celý článek...


Jak uzdravit vztahy

Naše vztahy mohou přinést velkou radost nebo velké utrpení do našich životů. Stejně tak nás mohou ovlivnit .... 18.3.2020

Jak uzdravit vztahy - celý článek...


Co získáme odpuštěním

Jak můžeme opravdu upřímně odpustit druhým, kteří nám ublížili nebo nás dokonce zradili?

Co získáme odpuštěním - celý článek...


Kniha a její obal

„Přítel mi dal knihu, abych si ji přečetl, ale něco na fotografii na obalu mne přimělo, že jsem ji odložil. Dal jsem ji stranou a zapomněl jsem na ni,“ řekl. Jeden mladý muž nám vyprávěl příběh jak našel Životopis jogína.

Kniha a její obal - celý článek...


Naše pravá hodnota

Tak jaká je naše pravá hodnota? Není to co si o nás myslí druzí, dokonce ani to, čeho můžeme dosáhnout na tomto světě. Spočívá v pravdě, že ...

Naše pravá hodnota - celý článek...


Na čem záleží na konci

Paramhansa Jógananda vysvětlil, že srdce je střed prvotního cítění (čitta). Dodal, že svět chápeme a reagujeme na něj v první řadě srdcem a potom intelektem.

Na čem záleží na konci - celý článek...


Globální oteplování

Paramhansa Jógananda předpověděl, že model „Spojených států amerických“ se rozšíří a budou „Spojené státy evropské“ potom „Spojené státy asijské“ a nakonec Spojené státy světové“. Vidíme, že se již některé z těchto předpovědí uskutečňují. ...

Globální oteplování - celý článek...


Zpět