Facebok sdílet

Naše pravá hodnota

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy >> Naše pravá hodnota


NAŠE PRAVÁ HODNOTA

V prvních letech, když Svámí Krijánanda uváděl do chodu Anandu, nás navštívilo několik svámí z Indie. Většina z nich nebyli mnoho známí a cestovali bez doprovodu, ale přivezli s sebou autentickou duchovnost Indie. Možná to byl Jóganandův způsob jak naplnit naše životy a práci Anandy        v budoucnu hlubokými duchovními vibracemi.

Jeden z těchto svámí odpověděl na moji otázku něčím, co mělo trvalý dopad na můj život. Ptala jsem se: „Jaký způsob oddanosti Vám pomohl, že jste zůstal na duchovní cestě po celý život?“ Jeho odpověď mě tehdy zmátla a  po léta jsem se pokoušela pochopit její hluboký význam. Odpověděl prostě, „Nesrovnávej se s druhými.“ To bylo vše. 

Nesetkali jsme se nikdy předtím, takže jeho odpověď nemohla být založena na něčem, co by viděl v mém chování. Ale velké duše mají intuitivní cit, který jim pomáhá proniknout do jádra věci. Až po určité době jsem viděla, jak se strefil. Viděla jsem, že jsem většinou svoji výkonnost v životě srovnávala        s druhými. „Jsem lepší než má spolužačka?“ „O kolik jsem lepší?“ „Jsem nejlepší?“ byly otázky, které běhaly mou myslí. Chtěla jsem být dobrá          ve škole, v práci, ale moje jediné měřítko posouzení své hodnoty bylo srovnávání své výkonnosti s druhými. 

Tento způsob přemýšlení vás možná dostane na první místo ve třídě, v práci, ale má svá omezení v našem duchovním růstu. 

Nedávno jsem četla článek od jednoho psychologa na téma „Jak se zaměřit na cíl.“ Podle článku jsou dvě kategorie cílů: 1) zaměření na výkonost – jinak „cíle ega“ a 2) zaměření se na mistrovství jinak „cíle vědomostní“.

S cílem zaměření se na výkonnost se snažíme druhým ukázat jak jsme dobří, a zabýváme se tím, jak nás hodnotí druzí. Se zaměřením na mistrovství hledáme výzvy a pokoušíme se je zvládnout a zabýváme se primárně zlepšením sebe sama.

foto_priroda.jpg

Toto psychologické rozlišování zrcadlí tu samou věc, o níž mi svámí řekl před lety. Při srovnávání sebe sama s druhými se dostáváme do světa dýmu a zrcadel, v nichž se my všichni vidíme jako pokřivený obraz toho, co skutečně jsme .

Při hledání vnitřních výzev a osobního růstu se pohybujeme směrem             k dokonalost sebe sama, kde leží naše pravá hodnota. A v konečném uvědomění naší jednoty s Božstvím najdeme opravdu jedinou věc v životě, které stojí za to dosáhnout.

Svámí Krijánanda napsal ve své knize Návštěva u světců Indie o světci, kterého navštívil v roce 1960, Yogi Ramiah jinak Šrí Rama Yogi. Jóganandadží ho dříve předtím navštívil na své zpáteční cestě z Indie v roce 1936 a řekl o něm, že je plně osvobozený mistr.

Svámí napsal: „Našel jsem Šrí Ramu Yogi velmi uzavřeného, skrývajícího svou duchovní velikost před přáním zvědavých očí spatřit ho.“ Žil v malé vesničce v jižní Indii jen s několika staršími žáky kolem sebe. Svámí vytušil jeho vysoký stav vědomí a zeptal se, proč nebyl více veřejně činný, aby pomohl mnoha lidem. 

Šrí Rama Yogi odpověděl prostě. „Bůh s tímto tělem udělal, co si přál On.“ Byl ochoten ponechat stranou nižší projev své vůle před vyjádřením vyšší vůle Boží. 

Tak jaká je naše pravá hodnota? Není to co si o nás myslí druzí, dokonce ani to, čeho můžeme dosáhnout na tomto světě. Spočívá v pravdě, že jedinou skutečností za vším co děláme a jsme, je Božství.

Jóganandadží to nádherně vyjádřil těmito slovy: „Milovaný Pane, nauč mne vnímat, že Ty jsi jediná aktivní moc a pochopit, že Ty jsi jediný kdo koná a že v tom spočívá hodnota všech mých životních zkušeností.“

A pamatuj si, že v očích Boha jsme každý ten “nejlepší“.

Vaše přítelkyně v Bohu,

Najasvámí Devi

https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/our-true-value/ Devi 13.1. 2023

Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz

Zpět