Facebok sdílet

Štěstí je naše volba

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy >> Štěstí je naše volba

PĚT HLAVNÍCH KROKŮ KE ŠTĚSTÍ

Paramhansa Jógananda řekl: „Jednou jsem potkal jednoho velmi úspěšného a bohatého muže, který mi řekl, ´Jsem nechutně zdravý a nechutně bohatý´. ´Přesto, odpověděl jsem, ´nejste „nechutně šťastný,“ že? Připustil, že není. Brzy nato se stal studentem této cesty.“

Štěstí je něco, co hledá každý, ale málokdo dokáže najít.

Zde je pět klíčových kroků, které vedou k trvalému štěstí:

1) Musíme chtít být šťastní.

2) Potřebujeme přijmout vedení, abychom toho dosáhli.

3) Potřebujeme mít sebekázeň, abychom následovali vedení.

4) Potřebujeme přesunout pozornost na vnitřní změnu, ne na vnější.

5) Potřebujeme opravdu přijmout fakt, že štěstí a neštěstí jsou naše volby.

Podívejme se zblízka na těchto pět kroků.

Každý nechce být šťastný? Ano a ne. Na hlubší úrovni ovšem ano, každý chce štěstí. Paramhansa Jógananda řekl, že vlastně toto přání je základní motivace pro vše živé. Ale na vědomé úrovni jen velmi málo lidí hledá štěstí. Spíše hledají takové věci, o kterých si myslí, že jim přinesou štěstí: peníze, majetek, vztahy, moc, sláva, a podobně. Problém takového způsobu uvažování je v tom, že nic vnějšího nás nikdy neudělá šťastnými. Jen my máme tuto moc. Proč tedy nehledat samotné štěstí? 

Štěstí leží uvnitř.

Štěstí máme hledat správným způsobem. Mnoho prvků vypadá jako               v rozporu s očekáváním nebo dokonce kontraproduktivní: nelpění, služba druhým, zanechání instinktivních vzorců, jako je odsuzování, zlost, žárlivost a tak dále. Hledání štěstí vlastně vyžaduje překročit samotné já, které hledá. Potřebujeme průvodce, mnohem pokročilejšího, který nás povede po cestě.

Potřeba sebekázně je očividná, ale ve skutečnosti cvičit naši vůli není snadné. Paramhansa Jógananda řekl, „pravá svoboda je schopnost dělat to co je dobré a správné.“ Potřeba změnit sám sebe by také měla být očividná, ale mnoho lidí věnuje mnohem více energie na to, pokusit se změnit druhé nebo změnit své okolí než udělat vnitřní změnu. Začneš se zlepšovat až poté co přijmeš fakt, že zlepšení, které hledáš, začíná uvnitř tebe.

A tam také končí. Můžeš na druhé mít nanejvýš jemný vliv. Pamatuj, oni mají Bohem dané právo na svobodnou vůli. Nikdy nedopusť, aby tvé vlastní štěstí bylo závislé na chování druhých.

obr_srdce.jpg

Svoji přiměřenou radost má každá situace, dokonce i ta, o níž si myslíme, že je nepříjemná nebo katastrofální. Jestliže můžeš skutečně pochopit, že štěstí je volba, naučil jsi se jednu z nejdůležitějších lekcí života. Konec konců, pravé štěstí je duchovní hledání a přichází s rozšířením vědomí. Musíme rozšířit srdce a mysl až do rozlomení řetězů ega. Tato pouta nás udržují svázané a odsuzují nás, abychom se zmítali ve vlnách iluze, která naše opravdové štěstí navždy drží mimo náš dosah. 

V božském štěstí

Najasvámí Jyotish

Celý text na https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/steps-to-happiness-yogananda-teachings/ Jyotish 30.9.2022

Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.czZpět