Facebok sdílet

Není špatná karma

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy >> Není špatná karma

NENÍ ŠPATNÁ KARMA

Starší nemocná žena ležela na posteli v kritickém stavu a trpěla bolestí. Pro její dceru, která o ni láskyplně pečovala to bylo těžké, vidět její fyzické utrpení. Ještě mnohem obtížnější bylo pro ni vidět její mentální sklíčenost. Stále opakovala: „Musím mít velmi špatnou karmu, když mám takovou bolest. Bůh musí být se mno velmi nespokojený.“

Dcera hledala nějakou radu a obrátila se na našeho přítele s dotazem, co by měla matce říci, aby ji utěšila. Odepsal jí: „Řekni matce, že není špatná karma. Je jen dobrá karma, protože všechno přichází proto, aby nás dovedlo k Bohu.“ Když dcera dopis četla své matce, ta jí řekla: „Je to tak? Pak je všechno v pořádku. Budu si to pamatovat.“ Těchto pár ujišťujících slov v ní zapůsobilo tak, že byla schopna zůstat klidná navzdory své bolesti a brzy na to pokojně zemřela.

Když přijdou nepříznivé okolnosti, často se cítíme zdrceni nebo dokonce přemoženi myšlenkou, že jsme trestáni naší špatnou karmou. Pamatujte si, že s tím souvisí dva principy, které Bůh uvedl do hry, aby nám pomohl pohybovat se směrem ke svobodě: svobodnou vůli a zákon karmy.

Svobodnou vůlí může každý udělat svoji volbu v životě: jak bude jednat, jaké hodnoty vyjádří nebo cíl, o který usiluje. Svobodná vůle je dar Boha, aby nám pomohl rozšířit naše uvědomění, ale tento dar má i svoji cenu. Za naše volby platíme vlastním učením ve Škole Života, která je řízena zákonem karmy.

Každé naše jednání zanechá otisk v našem vědomí, který k nám zpět přitáhne přesně ten druh energie, který jsme vydali. Tato oboustranná odezva karmy není pro potrestání nebo odsouzení, ale je to prostý mechanismus, kterým můžeme pokračovat na naší cestě směrem                  k pochopení.

Ve skutečnosti není špatná karma, ale jen proces učení z našeho jednání a jeho zlepšení tak, aby přineslo větší štěstí. To neznamená, že se můžeme vyhnout utrpení když jsme nežili v souladu s božími zákony, ale ani ne odsouzení „špatnou“ karmou.

Uvažujte takhle: Jestliže jste žili nezdravým způsobem života, špatnou výživou, bez cvičení a hověli si v požitkářství a podíváte se do zrcadla, možná nebudete potěšení tím, co uvidíte. Na druhou stranu, když jste následovali zásady dobrého zdraví správnou výživou, cvičením a sebe kontrolou, uvidíte zářivou a šťastnou osobu.

Ani tento obraz nevyjadřuje to, čím skutečně jste. Pouze zrcadlí volby, které jste v minulosti udělali. Můžete změnit tyto volby a jejich výsledek           (vaši karmu) tak jak se budete pozvolna měnit ve vašem chápání zákonů, které vládnou ve stvoření.

Paramhansa Jógananda uvádí pět způsobů, jak můžeme překonat karmu minulých chybných zvyků .

Služba druhým

Špatné karmické sklony lze překonat ne tím, že se na ně soustředíme, ale rozvíjením jejich protikladu, dobrých sklonů. Proto je služba tak důležitá. Službou druhým automaticky odvádíte tu energii, která vás chce odvést chybným směrem sloužit sám sobě.

Použij svoji sílu vůle

V Indii se příliš zdůrazňuje karma. ´Karma! Karma! ´ vykřikují. To je moje karma. Nemohu s tím nic dělat! To je absurdní! Karma je prostě jednání. Cokoliv bylo uděláno může být zcela jistě odčiněno.“

Postav se odvážně čelem ke svým zkouškám

Dokud se bojíte řešit svoji karmu, nebudete úplně svobodní. Karmu nejlépe zpracujeme, když se ke každé zkoušce postavíme odvážně a přijmeme každé utrpení.

Použij meditaci k vyřešení své karmy

Pokaždé když meditujete, se vaše karma zmenšuje, protože vaše energie je zaměřena do mozku a ničí staré karmické vzorce. Po každé hluboké meditaci se stáváte vnitřně svobodnější. 

Pomoc gurua

Karma je z velké části zmírněna pomocí gurua. Guru vidí vaši karmu a ví co potřebujete dělat, abyste z ní vyšli. Také převezme mnoho z vaší karmické zátěže. … Taková je neocenitelná pomoc gurua. Bez gurua je duchovní cesta jako chůze po tekutém písku, zatímco je vedle pevná dálnice, která vede stejným směrem.“

Kéž můžete jít po dálnici, která vede ke svobodě ze vší karmy.

Najasvámí Devi

https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/there-is-no-bad-karma/ Devi 17.6.2022

Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz 

Zpět