Facebok sdílet

Vybírej si své vzpomínky

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy >> Vybírej si své vzpomínky

VYBÍREJ SI SVÉ VZPOMÍNKY

Když jsem byla dítě, probudila jsem se někdy s křikem uprostřed noci ze špatného snu. Naštěstí jsem měla moudrou a milující maminku, která přišla a sedla si ke mně na postel, aby mne utěšila. Její rada při takových příležitostech byla vždy stejná: Neptala se mne jaký děsivý sen jsem měla, ale řekla, „Pojďme najít nějaké šťastné vzpomínky, jako tenkrát když naše rodina jela k moři. Vzpomínáš si, jakou jsme tam měli legraci?“

Pokaždé jsem se začala cítit lépe, ošklivý sen vybledl v mé paměti a brzy nato jsem znovu usnula. Ačkoliv si nemyslím, že moje maminka si toho byla vědoma, sdílela se mnou důležitý přístup učení Paramhansa Jóganandy: správné používání paměti ke změně našeho vědomí.

Napsal: “Paměť nám byla dána, abychom udržovali živé jen dobré životní zkušenosti a lekce. Zbavujme se špatných myšlenek tím, že se vyhneme jejich vyvolávání. Jestliže přijdou do mysli navzdory tomu, že jim bráníme, odmítněte se s nimi bavit. Dovolte mi, abych zopakoval: Vzpomínat si na špatné zkušenosti a zabývat se jimi, je zneužívání Božího daru paměti, který nám byl dán.“

Během uplynulých dvou let jsme všichni museli čelit mnoha výzvám, když jsme se zabývali celosvětovou pandemií. Začínají se objevovat nadějná znamení, že se pohybujeme pryč od devastujícího Covidu do nového období bez utrpení a ztrát, které jsme dosud viděli. Tyto bolestné zkušenosti zanechaly hluboké dojmy ve většině lidí a mají schopnost ovlivnit jejich životy do budoucnosti. 

T je důležitá doba k tomu, abychom pracovali vědomě se svými vzpomínkami, a nepřenášeli je s sebou dál. Paměť je mentální sdělení vytvořené z každé myšlenky nebo akce, která nás napadne nejdříve, a je uskladněná v našem mozku jako myšlenkový vzorec. Slovo pamatovat si znamená znovu a znovu dbát na to co je v paměti.

Zkus vědomě nosit do mysli dobré vzpomínky, které jsi získal během tohoto období: vlídnost neznámých lidí, inspirující příběhy o úsilí lékařských týmů, pomoci druhým, chvíle hluboké prosby a volání o Boží pomoc, uspokojení z jednoduché zábavy, nebo milé hovory s přáteli, abych vyjmenovala jen pár nich. 

zkus_vedome_mini.jpg

Jóganandadží řekl: “Hluboká, bdělá pozornost s citem je jako jehla, která dělá rýhy do paměťových buněk.“ To platí pro pozitivní i negativní vzpomínky. Dokud je naše paměť spojena s minulou karmou, soustřeďováním se na dobré vzpomínky můžeme vlastně zlepšit a změnit negativní karmické vzorce.

Mistr dále řekl: “Člověk by se neměl vracet ke špatné myšlence a znovu ji prožít, protože ta potom zůstane déle v paměti. Správným používáním paměti můžeme opakovat ty zkušenosti z našich minulých životů, které jsou prospěšné pro růst poznání v tomto životě.“

Vyhýbání se negativním lidem a médiím je tedy důležité při přesměrování našich vzpomínek k dobrým zkušenostem. Zhoubná slova a konverzace, které stahují dolů, mají sílu nás udržet ve špatných vzpomínkách. Prodlužují utrpení dlouho po nepříznivých zkušenostech.

Tak si pamatuj, vybírej si dobré vzpomínky: nejen z minulých dvou let, ale z celého života. To není stav popírání, ale spíš vybírání a osvobození se od vzpomínek, které ti přinesly utrpení. Zaměření se na pozitivní minulé zkušenosti vede ke šťastnější budoucnosti. 

Jak řekl Mistr:“ Když udržuješ svůj mozek, svoji mysl a své tělo naplněné šťastnými vzpomínkami, nejvyšší dobro ze všech, Bůh, zůstane s tebou.“

V Jeho lásce

Najasvámi Devi

Z originálu https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/choose-your-memories 25.2.2022

přeložila Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz

Zpět