Facebok sdílet

Existuje Satan?

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy >> Existuje Satan?

EXISTUJE SATAN ?

Paramhansa Jógananda jednou řekl: „Myslel jsem si, že Satan byl jen lidský výmysl, ale teď vím, a přidávám své svědectví o tom, a všem těm, kteří k tomu dospěli přede mnou, že Satan je skutečnost. Je to univerzální vědomá síla, jejímž jediným cílem je udržovat všechny bytosti svázané s existencí iluze.“

Abychom tomuto tvrzení lépe porozuměli, podívejme se na ně ve světle jiného tvrzení, které řekl: „Všechny myšlenky vibrují věčně ve vesmíru. Myšlenky mají univerzální původ ne individuální.“

Jóganandadží říká, že jsou myšlenky univerzální, pozitivní i negativní, které vibrují jako rádiové vlny vesmírem. Záleží na nás, jak pozorně budeme rozlišovat a vybírat z nich tu, kterou chceme, aby ovlivnila naše životy.

Nezapomeňte, že obě, pozitivní i negativní síly mají svůj vlastní magnetismus, který nás vědomě táhne buď nahoru, směrem k božské svobodě nebo dolů, směrem k iluzi a utrpení. Satan má celý pytel jemných triků, které jsou velmi účinné, aby nás chytil do pasti a aby nás donutil hrát jeho hru.

Tady je několik strategií a odvetných taktik, které můžeme použít, abychom se osvobodili od síly negativity:

1) Satan nás přesvědčuje, že neexistuje. Když si neuvědomíme, že je to vědomá síla, táhnoucí nás dolů, budeme zčistajasna bloudit po nebezpečném minovém poli „karmických bomb“, negativních zvyků z minulosti. Potřebujeme být bdělí a pozorní před tím, do čeho jsme se chytili v minulosti a vynaložit sílu vůle k odporu. Lidé, kteří měli co dělat se závislostí jakéhokoliv druhu, znají ze zkušenosti tuto myšlenku: „Ještě malý doušek (malou lež, malou pomluvu), to mi nic neudělá.“ To je první krok k šikmé ploše a další svázanosti. Rozeznejte svého nepřítele a braňte se silou vůle a rozlišováním.

2) Satan způsobí, že se cítíme ponížení, pokoření, méněcenní. Nedávno někdo řekl mé přítelkyni: „Medituji mizerně.“ Snažte se neudržovat o sobě žádnou negativní myšlenku. To jen oslabuje vaši sílu vůle a motivaci ke zlepšení. Připusťme, že všichni máme věci, které potřebujeme změnit, ale neztotožňujte se s vašimi omyly a chybami. Dívej se na sebe jako na boží dítě, které směřuje ke svobodě duše. Připomeňte si vždy váš opravdový potenciál: zářivá bytost spojená s Bohem.

3) Satan působí tak, že si myslíme, že naše chyby můžeme skrýt před Bohem. Ale když vztyčíme zeď před Božím světlem, aby na naše chyby nesvítilo, vystavíme si jen vězení, které nás bude držet v malé tmavé cele. Nebojte se vše dát Bohu. Strhněte stěny kolem vašeho srdce a dovolte, aby do něj zasvítilo Boží odpuštění, soucit, láska. Tak začíná uzdravování na všech úrovních.

Nezapomeňte, že nakonec je to boží dobrota a neustálá ochrana, jako radiové signály, vždy proudící skrze vás. Každá duše ve stvoření musí vybojovat vnitřní bitvu, ke které byla povolána, ale konečné vítězství v tomto světě duality vždy náleží Bohu.


V božském přátelství Najasvámí Devi

www.jyotishanddevi.org    Does Satan Exist? 17.8.2017+ video

Překlad: Libuše Majznerová   www.ananda-cr.cz 

Zpět