Facebok sdílet

Duchovní vysvědčení

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy >> Duchovní vysvědčení

DUCHOVNÍ VYSVĚDČENÍ


Božská Matka je mistr kouzelník. Podstatou všech kouzelnických triků je: za zjevným je schováno skryté. Naše pozornost je upoutána velkým pohybem, zatímco skutečné kouzlo se odehrává za scénou. Bůh skrývá svou přítomnost, zaměstnávaje naši mysl krásami a hrůzami tohoto světa. Předkládá nám výzvy, my však jen zřídkakdy chápeme, že ten skutečný test se odehrává za scénou - v našem vědomí.

To, co nás v životě potkává, není nijak zvlášť významné; ale to, jak na výzvy reagujeme, a čím se díky nim stáváme, to je životně důležité. Jak říkávala sestra Gyanamata, nejpokročilejší žačka Jóganandy: "Pane, neměň okolnosti mého života. Změň mě."

Ve svém posledním blogu jsem napsal: "Výzvy a problémy přijdou, musí přijít, ale jen proto, aby nám daly šanci pracovat na svém vědomí. Když přijdou, nezapomeň, proč sis je přitáhl. Nikdy to není o té věci samé - je to vždy o tom, čím se jejím prostřednictvím můžeš stát."

Vezměme si například "covidové období", kdy mnozí procházeli obtížnými zkouškami. Na otázku "Jak se ti vedlo v době covidu?" zní typická odpověď nějak jako "Zvládl jsem to dobře. Byl jsem schopen pokračovat v práci a nikdo z rodiny neumřel. Ale zákaz cestování a vládní nařízení mi lezly pěkně na nervy." Dobrý příklad nepochopení, oč ve skutečnosti jde.

Odpověď duchovního aspiranta, uvědomujícího si, co je skryto za touto otázkou, by možná zněla třeba takhle: "Zvládl jsem to dobře. Prohloubil jsem víru v Boha, přestože mi zemřel strýc. Mé srdce zůstalo otevřené, ba ještě více se rozevřelo soucitem s těmi, kteří trpěli, a dělal jsem co bylo v mých silách, abych pomohl."

Svámí Krijánanda nazýval smrt "závěrečnou zkouškou". Když opouštíme tento svět, nebereme si s sebou nic materiálního, ale jen své vědomí se všemi jeho vlastnostmi, tendencemi a nenaplněnými tužbami. Ber všechny zkoušky, jimiž v tomto životě procházíš, ba i ty opravdu vážné, za pouhá cvičení, která tě mají připravit na závěrečnou zkoušku.

Vyvstává přirozeně otázka: "Jak se můžeme připravit na závěrečnou zkoušku?"

Ve škole předem známe předmět, z něhož budeme zkoušeni, a dostáváme z něj známku od učitele. Jenže život, jak se zdá, nám nedává tak jasnou zpětnou vazbu. Pomohlo by nám alespoň tušit, z čeho budeme známkováni.

V každém životě se můžeš zapsat na jeden či více zcela individuálních předmětů. Ty poznáš podle toho, co se ti v životě opakovaně vrací. Kromě toho jsou tu ale i "povinné předměty" pro všechny. A ze všech našich předmětů dostaneme něco jako "duchovní vysvědčení". Známky na něm budou jen dvojího druhu: plus nebo mínus. Pokročili jsme nějak v těchto předmětech, anebo se naše vědomí stáhlo?

A tady je několik z těch testovacích otázek - můžeš je považovat za jakýsi "tahák", který ti umožní dopředu vědět, na co budeš tázán, až se ti bude psát duchovní vysvědčení za tento život.

Tvé spojení s Bohem : Zesílila, anebo oslabila tvá touha najít Boha, tvá víra, tvá oddanost?

yogananda_reka.jpg

Kvality srdce: Energie tvého srdce se rozšířila, nebo stáhla? Myslel jsi na ostatní, když tě život testoval? Rozšířil jsi svou schopnost lásky, přátelství, podpory, soucitu?

Napojení na duchovní učitele / Mistry: Dokázal jsi propojit svou svobodnou vůli s vůlí vyšších sil, reprezentovaných Mistry/Guruy? Jejich jediným cílem, proč přicházejí na tuto Zem, je učit nás žít v souladu s Boží vůlí.

Síla vůle a mysli: Dokázal jsi udržet svou vůli silnou a mysl pozitivní? Jógananda říkal, že každá zkouška je v podstatě testem vůle. A také, že nikdy nedostaneme zkoušku, která by byla nad naše síly.

Dharma: A konečně, žil jsi v souladu s Dharmou? (Jako nápovědu můžeš použít Patandžaliho jamy: nenásilí, nekradení, nelhání, ne požitkářství  a nelpění.)

Takže, milí přátelé, připravujte se dobře. Dívejte se na vše, co přichází, jako

na láskyplnou lekci od své Božské Matky, jejímž smyslem je pomoci vám připravit se na konečný test a ponořit se do božské blaženosti. A pamatujte, že proces učení je důležitější, než výsledek. Na to, abychom zvládli své zkoušky, máme všechen čas světa.

V radosti 

Najasvámí Jyotish

https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/a-spiritual-report-card/

Jyotish 1.4.2022

Překlad: Sabina Tošovská www.ananda-cr.czZpět