Facebok sdílet

Proč pozitivní myšlení mění náš život

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy >> Proč pozitivní myšlení mění náš život

PROČ POZITIVNÍ MYŠLENÍ MĚNÍ NÁŠ ŽIVOT

Cítím se tak deprimovaný a zneklidněný, když se dívám na to, co všechno se ve světě děje“ nám napsal přítel nedávno. Je snadné reagovat takovým způsobem, když vidíme násilí a nenávist po celém světě. Ale duchovní učení nejsou jen příjemné pocity, které oprášíme a vystavíme na odpoledním sluníčku. Jsou to mocné nástroje – ve skutečnosti nepřemožitelné zbraně – kterými bojujeme proti temnotě a negativitě, s kterou se setkáváme kolem nás a uvnitř nás.

how_positive_thinking_transforms_our_life.jpg

´Rozsviť světlo ve svém vědomí a tma zmizí´, Paramhansa Jógananda opakovaně zdůrazňoval důležitost pozitivního myšlení, když řešíme naše životní výzvy. Řekl, že tmu nemůžeme z našeho vědomí zahnat holí ale tím, že tam rozsvítíme světlo a tma zmizí, jako kdyby tam nikdy nebyla. 

Tady jsou důvody, proč má pozitivní myšlení schopnost nás proměnit:

Aktivuje vyšší oblasti našeho mozku

Neurofyziologové zjišťují, že přední strana mozku, v oblasti právě za středem mezi obočím, neboli duchovním okem, je nejpokročilejší část našeho mozku. Když se sem soustředíme během meditace, tuto oblast aktivujeme. To na oplátku zvýší naši schopnost najít pozitivní řešení na problémy, rozvíjet pocit pohody a dokonce žít ve stavu štěstí bez podmínek. Je to sídlo toho, co jogíni nazývají „nadvědomí“. Ale je tu i oboustranný proces. Když se rozhodneme odpovídat na život pozitivním přístupem, získáme pomoc našeho mozku a odpoví na život odvahou, klidem a dokonce chutí něco udělat.

Zapojí sílu vesmíru

Velikáni historie, muži i ženy, dosvědčili, že schopnost dosáhnout svých cílů spočívala v pozitivním myšlení, v rozhodném přesvědčení, že to je možné. Thomas Edison, vynálezce žárovky, se roky pokoušel najít materiál pro světelné vlákno. Po téměř deseti tisícerém pokusu se ho jeho přítel pokusil přesvědčit, aby to vzdal. S neochvějnou energií a přesvědčením řekl: „Není to neúspěch, ale objevil jsem jen devět tisíc způsobů, které nefungují.“ Vesmír na takovou rozhodnost odpovídá energií a schopností vytrvat v úsilí. A to udělal navzdor všemu odporu a proti všemu očekávání, až uspěl a došel k objevu žárovky, která změnila svět.

Spojuje nás s Boží radostí

Naše duše je malá jiskra Božího vědomí: pramene všeho světla, lásky a radosti. Paramhansa Jógananda napsal: “Pamatuj si vždy, že pozitivní přístup mysl pozvedá, zatímco negativní přístup mysl nechává sklouznout do vnitřní skleslosti. Proto pouze pozitivní, spokojený přístup způsobí vnímavost k dokonalému štěstí a negativní přístup nás od něj odděluje. V negativním stavu mysli člověk nevidí schopnost duše překonat každou obtíž.“

Pozitivním myšlením si připomínáme, že jsme boží děti, vždy bezpečné v přístavu Jeho vědomí.

Vaše přítelkyně v Bohu,

Najasvámí Devi

www.jyotishanddevi.org 21.1.2016 Why Positive Thinking Changes Our Life

Překlad: Libuše Majznerová  www.ananda-cr.cz 


Zpět