Facebok sdílet

Jak uzdravit vztahy

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy >> Jak uzdravit vztahy

JAK UZDRAVIT VZTAHY

Naše vztahy mohou přinést velkou radost nebo velké utrpení do našich životů. Stejně tak nás mohou ovlivnit na úrovni fyzické, emotivní, mentální a duchovní. Můžeme se naučit, jak uzdravit obtížné vztahy a zlepšit ty dobré používáním některých z těchto pravidel. 

1) Naslouchání. Když se komunikace stane obtížnou, nekřič, ani se nehádej, ale udělej si čas a vyslechni, co druhému dělá starosti. Podívej se za jejich slova, abys porozuměl jejich pocitům a pohledu na věc. Pak jim dej vědět, že jsi je slyšel. 

2) Odpusť a zapomeň. Nechovej v sobě minulé křivdy nebo nepoužívej zlostná slova jako Ty vždycky …..“ . Dejte sobě i druhé osobě prostor ke změně a zlepšení. Jestliže lidi uzavřeme do schránky jejich minulého chování, uzavřeme jejich potenciál k rozvoji. Kdosi řekl žertem: „Tajemství našeho harmonického manželství je, že oba jsme rozvíjeli slabou paměť.“

3) Žij ve vnitřní svobodě. Pamatuj si, že nikdo ti nepatří a ty nepatříš nikomu. Měj radost z vašeho vztahů bez pocitu lpění, tak abys svou lásku dával svobodně, bez vyžadování, očekávání nebo pocitu vlastnictví. Přátelství je základem všech trvalých vztahů.

4) Dívej se na podobnosti. Každá duše je jedinečné stvoření, ale k vybudování zdravých vztahů se zaměř na to co máte společného. Lidé, skupiny i národy mají ve velké míře podobné potřeby a přání. Zaměřením se na společný základ se vytváří porozumění a harmonie. 

5) Respektuj odlišnosti. Respektuj právo druhých na jejich vlastní názory a soukromý prostor. Vztahy jsou mnohem zdravější, když lidé vnímají, že jsou respektováni, podporováni a povzbuzováni v jejich zájmech a radostech. 

6) Změň nejdříve sám sebe. Jak řekl Gándhí, „My musíme být změnou, kterou si přejeme vidět ve světě.“ Jestliže je v tvém vztahu nesoulad, podívej se upřímně jaký je na tom tvůj podíl a pracuj na změně svých postojů nebo chování.

7) Pravý vztah je s Bohem. Rozvíjej vnitřní vztah s Bohem, aby měl pro tebe smysl. Vnímej, že Bůh přišel k tobě ve formě lidí v tvém životě. Dívej se a oceňuj jejich vyšší potenciál a dej jim to najevo. Pokoušej se vnímat i Boží neosobní lásku proudící od tebe k nim. 

Všichni jsme děti Boha a On nás má rád bez podmínek. Buď otevřeným prostředníkem Božské lásky ke každému, koho potkáš. 

V božském přátelství Najasvámí Devi


celý text na www.jyotishanddevi.org How to Heal Relationships Devi 13.11.2014

Přeložila Libuše Majznerová  www.ananda-cr.cz Zpět